Csak célba ért. De minek?

Írta: Admin

Heisler András 2002 óta, immár 18 éve azon van, hogy a reform mozgalmakat a Mazsihisz kebelén belül lássa. Jó ez? Nézőpont kérdése. Aki nem politikai hanem vallási okokból nézi, annak nem. Miért említem a politikát mint okot? Egyszerű. Heisler András, a “nem politizáló Mazsihisz” jelenlegi elnökét idézem:

Amikor nem voltam felelős pozícióban, javasoltam tagságukat a Mazsihiszben. Sok súlyos kritikát kaptam miatta, és 96%-ban elutasították ötletemet. Ma, elnökként nincs ekkora szabadságfokom, választott tisztségviselőként a közösségem véleményét kell képviselnem. A többség továbbra sem kívánja, hogy a reform zsidó szervezetek a MAZSIHISZ ernyője alá kerüljenek. Ezt nekem demokratikus vezetőként tudomásul kell vennem. Apró gesztusokat eddig is igyekeztem tenni a reformok felé, jelezni, hogy ők is a magyar zsidóság részei.   A Magyar Zsidó Örökség Közalapítványon és saját pályázati rendszerünkön keresztül is segítetjük működésüket. Félni azonban nincs okunk tőlük. A reformzsidóság támogatottsága Magyarországon  alacsony, de azt is tudjuk, Amerikában a reform mozgalom rendkívül erős, ezért is tartanám – már csak politikai okokból is fontosnak – a jó kapcsolatokat.

Megjelenés: kibic.hu – 2015.09.28. https://akibic.hu/2015/09/28/igyekszem-meggyozni-a-kollegaimat/

Ilyen az, amikor egy elnök nem politizál, éppen csak érinti, elejtett félmondat annak a fontosságáról, hogy miért kell a reform ide. Van ám tovább is…

A Magyarországi Zsidó Hitközség Szövetsége (Mazsihisz) rossz mintákat örökölt a létező szocializmusból. A zsidó képviseletet zéró összegű játszmának tekintve hegemóniára, kizárásra törekedett. Képviseleti legitimitása ezért fokozatosan csökkent, egyre kevésbé tudta ellátni ezt a feladatát a közösség tagjai felé. 2020-ra úgy fejlődött a világ, hogy a jelek szerint a Mazsihisz, mint bejegyzett egyház valódi, legitim ernyőszervezetté válik.

Megjelenés: szombat.org – 2020.02.09. https://www.szombat.org/politika/heisler-andras-a-szoknyas-rabbikrol

Minták. A zsidó képviselet kizárásra törekedett. Kicsit paradox, de ma Heisler András ugyanezt a mintát követi. Oké, más a gyerek neve, beengedőnek tűnök fel, kinyitom az ajtót a reform mozgalomnak, közben könyörtelenül megtorlok minden belső ellenzéki megmozdulást. Erre mondaná nagyapám, hogy He? Rossz minták öröklődnek, csak a színük lesz más…

Mint bejegyzett egyház…aha. Amennyiben egyházként is kezelnénk a Mazsihiszt, illett volna a reform csatlakozásról vallási vonalon elindulni. Ezt tette még 2000-ben az akkor még Zoltai Gusztáv vezette Mazsihisz. Ez volt helyes? Ez. Egy egyház alappillérei a vallási vezetők. Kérdem én, ha holnap Heisler András úgy ébred, hogy megérintette őt a megváltás szele, akkor holnaptól megszavazzátok a keresztet a zsinagógák tetejére?

De nézzük is a 2000 áprilisi levél tartalmát:

A Magyarországi Rabbikar egyhangú­lag kinyilvánítja, hogy a SZIM Salom mozgalom azon tagjait, akik a zsidó vallási törvények szerint zsidók, testvé­reinek tekinti, velük minden, a zsidósá­got érintő politikai és társadalmi kér­désben együttműködni óhajt. Kijelent­jük azonban, hogy a SZIM Salom moz­galom a tradicionális neológ hagyomá­nyoktól alapjaiban különbözik, ezért hitközségként nem ismerhetjük el, fel­vételét a MAZSIHISZ-be nem fogadhat­juk el.”

Függöny.

0 hozzászólás
0

You may also like