A vallási bíróságról pár szóban

Írta: Admin

Régi korok emléke.

„A Gyulafehérvári-i hitközség birtokában nagyrészt a hitközségi bíróság (bész-din) tárgyalásainak jegyzőkönyvei találhatók. A bész-din ítélete alá tartoztak keresztények követelései és panaszai is zsidók ellenében, míg fordított esetben vegyes bíróság (Forum Judaic -Mixtum) döntött, amelynek egy vagy több keresztény tagja is volt, rendszerint a püspök vagy a városi magisztrátus képviselője és ily esetekben az utóbbi jegyezte fel a pinkászban az ítéletet. A bész-din döntése ellen a püspöki udvarhoz, vagy a városi tanácshoz volt fellebbezésnek helye aszerint, hogy melyik volt éppen a zsidók főhatósága. A zsidók jobban szerették a püspök fönnhatóságát, mint a városét s midőn b. Mártonffi György püspök idején kivették őket ennek jurisdictiója alól s a városéba utalták, nem nyugodtak addig, míg a korábbi állapotot vissza nem állították. Mivel a bész din tárgyalásai a mindennapi élet számtalan kérdésére vonatkoznak, a jegyzőkönyv eleven és a közvetlenség erejével ható képet fest a zsidók társadalmi életéről, szokásairól, foglalkozásairól és mindenféle viselt dolgairól. De mivel a jegyzőkönyveket rendszerint a rabbi is, mikor az állás be volt töltve, aláírta, sőt néhányszor rabbi- vagy elöljáró-választási jegyzőkönyveket és más fontosabb, a hitközség életét érintő eseményeket is feljegyeztek, a jegyzőkönyv sokszor egyetlen forrása a gyulafehérvári rabbik történetének, akik 1754-1868. az országos főrabbi címét viselték (l. Erdély), valamint magának a hitközség történetének is. Az utolsó feljegyzés benne 1835-ből való, tartalma tehát egy századra terjed.”„Bész din. (h.). Törvény háza kifejezéssel jelölik még ma is a rabbinikus bíróságot. Eredete régmúlt időkre, a Szentély fennállásának idejére megy vissza, mikor 3, 23 és 71 tagú bíróságok voltak. Ma a magánjogi pereket nem igen viszik bíróság elé, ellenben a (legalább) háromtagú Bész-din elő kerül a get (l. o.), a chalica (l. o.) a prozeliták (l. Ger) felvétele stb. stb. A nyelvhasználat «Bész din cedek»-nek nevezi, magyarul ’az igazság törvényháza», elnökét Ros bész din-nek vagy av bész din-nek, magyarul a törvényhozás feje vagy atyja. Ez rendszerint a főrabbi. A Bész din tagjai rabbikból, tanultakból kerülnek ki. Szokott a B. választott bíróság gyanánt is szerepelni. Ítélete megfellebbezhetetlen. E választott bíróság elé vitt ügyet din-tórá-nak nevezik.”

Kérdés. – Mennyiben megfellebbezhető a Bész din döntése? – Amennyiben nem, kötelesek vagyunk-e alávetni magunkat a döntésnek?

Az idézetek a Magyar Zsidó Lexikonból valók. mek.oszk.hu

0 hozzászólás
0

You may also like